Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Odeszli od nas - Silent Key Ignacy Mucha SP6FIK - SK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Ignacy Mucha SP6FIK - SK

 

IGNACY MUCHA SP6FIK S.K.
W dniu 21 maja 2011 roku w godzinach porannych w wieku 64 lat zmarł nasz Kolega Ś.P Ignacy Mucha – długoletni członek klubu SP6PAZ oraz OT PZK w Opolu. Kolega Ignacy Mucha urodził się we Wrońsku 4 sierpnia 1947 roku. W roku 1954 rozpoczął naukę w szkole podstawowej , którą ukończył w 1961. Po ukończeniu podstawówki przyjechał do Opola , gdzie rozpoczął naukę w szkole Rzemiosł Budowlanych , którą ukończył w czerwcu 1965 roku. Już jako młody chłopak w czasie nauki w Opolu zaczął się interesować  krótkofalarstwem. W związku z tym , że mieszkał w Bursie Szkolnej przy ul. Torowej miał bliski kontakt z klubem LOK SP6KBR , który mieścił się na ulicy Św. Jacka w Opolu. Tam jako młody adept pogłębiał swoją wiedzę techniczną oraz praktyczną . Poznał w tym czasie wielu starszych Kolegów, którzy z wielką pasją działali w klubie SP6KBR . W 1966 roku wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu – otrzymał znak nasłuchowy SP6-6132 i rozpoczął intensywną pracę jako nasłuchowiec. Używał do tego celu głównie sprzętu demobilowego jak: odbiornik 10RT oraz RBM -1 . Konstruował też swoje pierwsze konwertery do nasłuchu na pasmach amatorskich. Jesienią 1967 roku zapisał się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – działającego w tym czasie przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu na ul. Strzelców Bytomskich 8. Jako uczeń Technikum Budowlanego oraz mieszkaniec Bursy Szkolnej założył tam koło radiotechniczne , gdzie starał się swoim młodszym Kolegom z klas zawodowych i technicznych propagować krótkofalarstwo. Po ukończeniu Technikum Budowlanego od 1 sierpnia 1968 rozpoczął pracę zawodową w Warsztatach Szkolnych jako starszy planista . Następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej . Tam też poznał swoich Kolegów , krótkofalowców oraz oficerów jednostki , którzy również byli krótkofalowcami. Po wojsku dalej kontynuował pracę w Warsztatach Szkolnych , które zmieniły nazwę na Zakład Remontowo Budowlany przy Kuratorium Oświaty w Opolu. Tam przez wiele lat pracował jako nauczyciel zawodu. Posiadał bardzo dużą wiedzę techniczną i praktyczną z radiotechniki. W jego podręcznej bibliotece zawsze znajdowały się najnowsze książki z dziedziny radiotechniki oraz pozycje związane z krótkofalarstwem poradniki , biuletyny , oraz inne czasopisma związane z techniką , radiokomunikacją. W roku 1971 przystąpił do egzaminu na świadectwo uzdolnienienia pierwszej kategorii. W dniu 8 maja 1972 roku przeprowadził swoje pierwsze QSO w paśmie 80-cio metrowym o godzinie 15.30 ze stacją SP1FBY na telegrafii. Rzadko pokazywał się w eterze , większość swojego czasu poświęcał na konstruowaniu swoich układów i konstrukcji. Był kilka razy wybieranym w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Przez dwie kadencje pełnił odpowiedzialną funkcję magazyniera sprzętowego . Był też skarbnikiem Oddziału PZK w Opolu. Kilkanaście razy wybierany był również w skład Zarządu klubu SP6PAZ. Bardzo dużo wolnego czasu poświęcił na pracę społeczną w klubie SP6PAZ. Przy różnego rodzajach imprezach organizowanych przez klub pomagał , doradzał i współorganizował pokazy plenerowe. Prawie wszystkie wyprawy klubowe oraz zawody , w których klub brał udział były przez niego obsługiwane. Posiadał duże umiejętności logistyczne i organizacyjne. Często organizował transport ze swojego zakładu pracy, Był wyrozumiałym i uczynnym Kolegą. Zawsze starał się pomagać klubowi oraz jego członkom w różnych sprawach krótkofalarskich i nie tylko. Od roku 2001 zaczął chorować na serce. Przeszedł zawał  i od tego czasu z każdą chwilą jego stan się pogarszał. Miał jeszcze wiele planów na dalszą część swojego życia. Marzył , że po przejściu na zasłużoną emeryturę powróci w swoje rodzinne strony, na wieś  i tam zbuduje   stację contestową z odpowiednimi antenami nadawczymi i odbiorczymi. Chciał , aby klub nasz SP6PAZ miał wreszcie z prawdziwego zdarzenia odpowiednie miejsce do pracy w zawodach światowych. W związku z tym , że był nauczycielem zawodu przeszedł na wcześniejszą emeryturę . Przez całe swoje uczniowskie i dorosłe życie był związany z Opolem oraz z Bursą Szkolną przy ul. Torowej. Jeszcze dwa dni wcześniej przed swoją śmiercią - uczestniczył z Kolegami z Opola w corocznym spotkaniu krótkofalowców w Kościerzycach koło Brzegu. Od 1 maja 2011 był już na swojej upragnionej emeryturze – niestety nie doczekał pierwszej wypłaty , którą miał otrzymać z końcem maja 2011. Za swoje zasługi dla PZK Opole oraz klubu SP6PAZ został odznaczony w roku 1992 Honorową Odznaką PZK nr. 321. Jego zwłoki znaleziono rano , tego makabrycznego odkrycia dokonał  jego bardzo dobry Kolega - Eugeniusz Klonowski SP6DIL w jego pokoju  – niestety już nie żył. Pogrzeb i msza święta za Jego duszę odbył się w dniu 27 maja 2011 w piątek o godzinie 15.00 w miejscowym Kościele Parafialnym w miejscowości Brzyków  powiat Łask  . Spoczął obok swoich rodziców. W pogrzebie obok rodziny uczestniczyli również Koledzy : prezes PZK OT11 Leszek Przybylak SP6CIK , Krzysztof Bieniewski SP6DVP , Jan Siedlaczek SP6DMJ , Irena Siedlaczek SP6OUY , Klonowski Eugeniusz SP6DIL , Edward Plisiuk SP6LUY z Nysy , Ryszard Drytkiewicz  SP6OUQ z Nysy ,

Galeria zdjęć Ignaca SP6FIK
Opole dnia 28 maja 2011
Cześć Jego pamięci


Opracował Krzysztof SP6DVP