Jesteś teraz tu

Home Historia Klubu Czołowe postacie

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Czołowe postacie

Wiktor Szydło - SP6BFL

 

Przedstawiamy sylwetkę  Wiktora  SZYDŁO  SP6BFL. Urodził się w roku 1931 we Wróblinie koło Opola. Od swoich młodzieńczych lat interesował  się  elektryką oraz radiem. Przez całe swoje zawodowe  życie  pracował  jako elektromonter. 1 września 1964 wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu i zostaje jednocześnie członkiem klubu PZK ,,Oskar’’ przy ZOW PZK w Opolu. Jako nasłuchowiec SP6-6086 rozpoczyna  aktywną  pracę . Wykorzystuje do tego celu własnoręczne wykonane konstrukcje odbiorników oraz sprzęt demobilowy jak RBM-1 , 10RT. W dniu 10 listopada 1964 roku przystępuje do egzaminu na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK . Po zdaniu egzaminu w dniu 20 listopada 1964 Kolega Wiktor składa wniosek do Ministerstwa Łączności o licencję pierwszej kategorii. W dniu 3 czerwca 1965 roku otrzymuje swoje pierwsze zezwolenie o  numerze 1080/65  kategorii pierwszej i upragniony znak SP6BFL.

Po powołaniu we wrześniu 1967 nowego klubu PZK przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu wstępuje do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ , którego członkiem jest po dzień dzisiejszy. Za swoją długoletnią przynależność do PZK  (od 1.09.1964)  oraz społeczną pracę i duże zaangażowanie Wiktor SP6BFL został uhonorowany na wniosek klubu   Odznaką Honorową  PZK numer 314 w roku 1992 . W dniu 3 grudnia 2016 w swoją 52 letnią rocznicę przynależności do PZK  Wiktor  został uhonorowany specjalną ,,deską’’ przyznaną przez OT-11 PZK Opole  upamiętniającą ten  jego jubileusz. Koledze Wiktorowi SP6BFL życzymy dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy radioamatorskiej.
Opole 3 grudnia 2016

Opracował Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

Czołowe postacie - SP6LK

4 7     l a t     w   e t e r ze       S  P  6  L  K     z    Opola

Kolega Stanisław BOROWIK SP6LK  z łącznością  zetknął się we wczesnych  latach pięćdziesiątych  w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej. Pierwsze kroki stawiał jako nie zrzeszony nasłuchowiec były to lata 1954 do 1956. 11 grudnia 1956 roku otrzymał swój znak nasłuchowy  SP6-510.Od tej pory został członkiem radioklubu przy Zarządzie Miejskim  LPŻ w Opolu. Wiosną 1957 roku zostaje powołany do życia szkolny klub krótkofalowców  przy  TMW  - SP6KAZ . Jesienią  1957 roku aktyw w/w klubu  tworzy  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego  Polskiego Związku Krótkofalowców. W tym też czasie Stanisław zostaje członkiem klubu SP6KAZ  oraz  PZK.

Po pomyślnym  zdaniu egzaminu w lipcu 1957 r otrzymał licencję i znak nadawczy  S P 6 L K. Pierwszą swoją łączność przeprowadził w dniu 11 sierpnia 1957 roku w paśmie 80 metrowym telegrafią ze stacją amatorską  OK1 LD. Jest jedną z nielicznych  osób , które  w tym czasie otrzymały zezwolenia w naszym  mieście. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK zostaje kol. SP6LK aktywnym członkiem  w/w organizacji – / sekcja łączności /. Od pierwszych chwil włącza się w wir społecznej pracy na rzecz LOK oraz  PZK. Przez wiele lat prowadzi na kursach krótkofalarskich szkolenie z zakresu nauki telegrafii oraz praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej. Przez wiele lat związany jest z klubami SP6KBR, SP6KGN, a od roku 1990 jest członkiem Piastowskiego Klubu krótkofalowców SP6PAZ.Swoje pierwsze łączności przeprowadzał na sprzęcie demobilowym pozyskanym z wojska. Pierwszym nadajnikiem było urządzenie z lampą GU-7 w stopniu końcowym, odbiornikiem USP-9 i anteną LW 41 m. Bardzo często na radiostacjach klubowych  /SP6KBR,SP6KGN oraz SP6PAZ uczestniczył w krajowych zawodach radiostacji klubowych. Główną ulubioną emisją, na której pracuje to telegrafia – zawsze używając zwykłego klucza sztorcowego. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 173.000 tyś. obustronnych połączeń radiowych. Posiada potwierdzonych 320 krajów  wg  DXCC w tym kilka  unikatów z lat 60-tych i 70-tych. Na swoim koncie ma też 253 dyplomy ze wszystkich kontynentów.

Więcej…

Czołowe postacie - SP6JU

Pół  wieku  w  eterze  Andrzeja   KOMUSZYŃSKIEGO

S P 6 J U     z     OPOLA   ( 1956 – 2006  )

Przedstawiamy sylwetkę jednego z krótkofalowców członka klubu SP6PAZ – Andrzeja  KOMUSZYŃSKIEGO  SP6JU. Swoją działalność radioamatorską rozpoczął  w roku 1948 .

Jako 12 letni chłopak robił już odbiorniki kryształkowe a później  budował na lampach ( KC1 , RENS , RV12 , P2000 , 2K2M ). Był pierwszym nadawcą w Opolu nadającym na KF i UKF . Jego pierwszym klubem był klub SP6KAZ i SP6KBR działające przy Lidze Przyjaciół Żołnierza w Opolu.

Jako bardzo młody chłopak zainteresował się łącznością radiową a w szczególności pracą na telegrafii. W bardzo krótkim czasie opanował tajniki nadawania i odbioru alfabetu Morsa. Był jednym z kilku wytrawnych operatorów radiostacji klubowej SP6KBR. Wiele godzin spędzał przy demobilowym odbiorniku , na którym przeprowadzał wiele ciekawych nasłuchów na pasmach amatorskich. Posiada w swoich zbiorach ciekawe na owe czasy karty QSL z różnych zakątków globu ziemskiego. Przez kilka lat posługiwał  się swoim znakiem nasłuchowym  SWL  SP6-516. Pierwsze zezwolenie otrzymał w 1956 roku. Od tego czasu rozpoczyna się aktywna praca Andrzeja na pasmach amatorskich KF oraz UKF. Po ukończeniu szkoły średniej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako w pełni wykwalifikowany łącznościowiec zostaje dowódca radiostacji w batalionie łączności w Opolu. Po wojsku był jednym z kilku współorganizatorów Odrzańskiego Klubu Krótkofalowców SP6PJQ . Prawie cała praca zawodowa była związana z  profesjonalnymi systemami łączności. Posiada duży zasób wiedzy technicznej z dziedziny łączności oraz krótkofalarstwa. Po reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 przenosi się do nowopowstałego województwa skierniewickiego. Rozpoczyna pracę zawodową w Skierniewicach.  Nawiązuje kontakt z tamtejszymi krótkofalowcami – wspomagając ich sprzętem demobilowym UKF. Praca w Skierniewicach zmusza Andrzeja do zawieszenia swojej działalności nadawczej pod znakiem SP6JU. W czasie urlopu często odwiedza Opole – zawsze żywo interesuje się sprawami krótkofalarskimi na naszym terenie. Przez kilkanaście lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy  ZOW PZK w Opolu . Był też wykładowcą na kursach krótkofalarskich organizowanych przez ZW LOK oraz ZOW PZK w Opolu. W 1986 roku powraca do Opola natychmiast reaktywując swoją działalność w klubie SP6PAZ.

Więcej…