Jesteś teraz tu

Home SP6PAZ w mediach

Szukaj na stronie

Nasz kanał

SP6PAZ w mediach

20 lat po wielkiej wodzie

W dwudziestą rocznicę wielkiej powodzi 1997 i udziału opolskich krótkofalowców w akcji niesienia pomocy poszkodowanym, media wspomniały o naszym poświęceniu:

http://radio.opole.pl/439,19,krotkofalowcy-na-ratunek-powodzianom

http://www.nto.pl/nto-tv/a/powodz-tysiaclecia-zobacz-film-dokumentalny,12312039/

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22100419,co-zrobimy-jesli-wysiadzie-cala-komunikacja-zostana-oni.html

 

Przygotował: Krzysztof SP6DVP

Prezentacja z okazji 75 rocznicy powstania SPDX Clubu

Z okazji 75 rocznicy powołania do życia SPDX Clubu kilka stacji klubowych w Polsce otrzymało możliwość pracy pod znakiem okolicznościowym. Prezentacja podsumowująca pracę tych stacji z naciskiem na najbardziej aktywny klub SP75O (SP6PAZ) dostępna tutaj.

Prezentacja przygotowana przez Leszka SP6CIK