Jesteś teraz tu

Home Znaki Okolicznościowe

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Znaki Okolicznościowe

3Z25PAZ

Praca radiostacji okolicznościowej  3 Z 25 P A Z

Z okazji 25 lat Piastowskiego Klubu Krótkofalowców

Okres pracy od 1 września do 31 grudnia  1992

Znak okolicznościowy przyznany klubowi SP6PAZ

na wniosek ZOW PZK w Opolu  przez  ZG PZK .

 

UDZIAŁ W  ZAWODACH:

Krajowe zawody   5 razy   QSO =         412

Zagraniczne zaw.  4 razy   QSO =     6 .707

Razem QSO w zawodach   QSO =    7 .119

Łączności zwykle                 QSO =   4 .225

RAZEM przeprowadzono  QSO = 11 . 344

Zrobiono 188 krajów  DXCC , zaliczono 40 zone WAZ , 5 krajów na UKF z 19 kwadratów .

BAND           DXCC           CQ WAZ

1,8                   40                      6

3,5                   80                     18

7                      99                     31

14                   112                    36

21                   116                    36

28                    70                     33

144                    5   / 19 kwadratów /

 

Na uwagę zasługuje wynik w zawodach  CQ WW DX C

SSB w kategorii M.Op  M.tx  przeprowadzono  5 . 772

połączenia  co dało końcowy wynik  6 . 849 .990  pkt.

Pkt = 10.873    DXCC = 437    ZONE = 157     MN = 630

Skład operatorski stanowili koledzy :

SP6GCU – SP6DVP – SP6FIK – SP6LUV – SP6OJK

SP6IHE – SP6CYX (SP6ZC) – SQ6TTQ – SP6SNT –

SP-23022-OP   Mariusz (SP6YG)

 

Sprzęt to urządzenie  klubowe wspomagane FT 101 ZD

od  SP6DVP  oraz PA klubowe 750 wat.

Anteny  W3DZZ , dipole , yagi  6 elementów  14/21/28

w wykonaniu SP3KEY z Nowej Soli .

 

 

Zestawienie wykonał  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

SP0ITU

Praca radiostacji okolicznościowej     S P 0 I T U

z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji  1987

okres pracy  od 20 maja do 31 maja 1987

Znak okolicznościowy przyznany klubowi SP6PAZ

na  wniosek  ZG PZ  w Warszawie .

 

UDZIAŁ W ZAWODACH :

 

 

Hołd Powstańcom Wielkopolskich 24 maja 1987

UKF  QSO =  49     punkty  =  1.128

Operatorzy SP6DVP i SP6FJG


 

CW WPX CW  Kat. S.Op.  14 MHz   Cw

QSO = 1.316    P = 2.436     Mnożnik = 439

Wynik końcowy =  1. 069. 404

I miejsce w SP oraz  X miejsce w  europie / dyplom /

Operator : SP6CYX (SP6ZC) Sławomir DOMARUS .

 

 

W ciągu 10 dni pracy SP0ITU  przeprowadzono  :

1.8 Mc  =        25    QSO

3.5 Mc  =      470    QSO

7    Mc  =      320    QSO

14  Mc  =   5. 036    QSO

21  Mc  =   1. 258    QSO

28  Mc  =        25     QSO

 

RTTY  =       251     QSO   z  32   krajami  DXCC

SSTV   =         16     QSO   z    4   krajami  DXCC

UKF    =       916      QSO   z  13  krajami  DXCC

 

Ogółem zrobiono  9 . 633 QSO z  115  krajami DXCC

 

Operatorami SP0ITU byli :

SP6HEK (obecnie DF2KK), SP6FJG , SP6CYX (SP6ZC) , SP6CYV , SP6IGE ,SP6DVP , SP6GEQ , SP6FIK , SP6EEK ,  SP6GIY ,SP6OJK ,

 

Sprzęt to : transceiver klubowy , FT101 ZD od SP6DVP

FT 101 ZDW od SP6JYQ , klubowe  PA 750 wat ,

Anteny  6 elem.  na 14 i 21 Mc – produkcji  SP3KEY

W3DZZ, dipole ,

Urządzenie UKF kolegi SP6IGE ,

F9FT  kolegi SP6LZW , PA na UKF z klubu SP6PST

 

Projekt QSL SP6DVP  , koszty wydruku QSL ZG PZK .

 

Zestawienie opracował  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

SR6PAZ

OKRES  PRACY POD ZNAKIEM  S R 6 P A Z

/ kwiecień – listopad  1980 z okazji  50 Lat  P Z K /

 

Udział w zawodach zagranicznych           11   razy

Udział w zawodach krajowych                   9   razy

Razem w zawodach uczestniczono            20   razy

Ilość QSO w zawodach zagranicznych   5 . 716

Ilość QSO w zawodach krajowych              807

Ilość QSO zwykłych                               3 . 502

OGÓŁEM QSO pod SQ6PAZ              10 . 025

 

Operatorami byli koledzy :SP6FJG , SP6GEQ , SP6DVP, SP6HEK (obecnie DF2KK), SP6EEK , SP6JZF , SP6DIL , SP6GIY , SP6IGQ (SP6RVS) , SP6FIK .

Przeprowadzono QSO z 136 krajami DXCC.

 

Ciekawsze - ważniejsze zawody to :

HF IARU 1980               ( 1265 QSO )

CQWWDXC CW 1980   ( 1700 QSO )

 

Sprzęt klubowy Home made , fabryczne PA 700 wat

Karty QSL wydrukował  ZG PZK w Warszawie

Zestawienie wykonał  Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

Więcej artykułów…