Jesteś teraz tu

Szukaj na stronie

Nasz kanał

SQ6PAZ

OKRES PRACY SQ6PAZ  / 22 lipca 1974 do 9 maja 1975 /

Zawody ZAGRANICZNE uczestniczono                  28   razy

Ogółem przeprowadzono                                      3 . 865  QSO

Udział operatorów w zawodach zagranicznych :

SP6HEK (DF2KK) 21 razy , SP6DVP 12 razy , SP6FJG  9 razy

SP6FRA   3  razy, SP6GIY    3  razy, SP6DXB 2  razy

SP6FIK    4  razy, SP6EEK   1  raz .

Zawody KRAJOWE uczestniczono                            35  razy

Ogółem przeprowadzono                                      2 . 384  QSO

Udział operatorów w zawodach krajowych :

SP6DVP  30 razy , SP6HEK (DF2KK)  21 razy , SP6FJG 15 razy ,

SP6FRA    3 razy , SP6GIY     2 razy , SP6TQ     1 raz .

ZAWODY  ZAGRANICZNE                Ilość  QSO   =   3 . 865

ZAWODY  KRAJOWE                         Ilość  QSO   =   2 . 384

ŁĄCZNOŚCI  ZWYKŁE                       Ilość QSO   =   3 . 866

O G Ó Ł E M   QSO                                Ilość  QSO  = 10 . 115

Przeprowadzono QSO z 99 krajami  DXCC

Druk kart  QSL  zrealizował  ZG PZK w Warszawie  2.000 szt .

Zabrakło  8. 000 szt . QSL

Udział operatorów w zawodach / zagraniczne + krajowe /

SP6HEK (DF2KK)= 42 razy , SP6DVP = 42 razy , SP6FJG = 24 razy

SP6FRA =   6 razy , SP6GIY =    5 razy , SP6DXB =  2 razy

SP6TQ   =   1 raz   , SP6EEK =    1 raz  , SP6FIK =   5 razy .

Praca ta urządzeniu klubowym cw i ssb  anteny  dipol , G5RV

Delta  na 14 Mhz .

Praca pod  SQ6PAZ z okazji  XXX Lat  PRL-u .

Znak  dla klubu  przyznał  ZG PZK w Warszawie .

Zestawienie wykonał Krzysztof Bieniewski  SP6DVP