Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key Antoni Olczyk SP6EJY - SK

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Antoni Olczyk SP6EJY - SK

 

Wspomnienie o Antonim  Olczyk  SP6EJY   1946 -2017
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 maja 2017 roku w wieku 71 lat zmarł nasz Kolega oraz długoletni członek klubu Antoni Olczyk SP6EJY z Opola. Urodził się w dniu 23 lutego 1946 roku we Włoszczowie woj. Kieleckie. Jesienią w 1951 roku wraz z rodzicami przeprowadził się do Opola, w którym mieszkał, uczył się i pracował zawodowo aż do chwili śmierci. W Opolu uczęszczał do szkoły podstawowej, później do szkoły zawodowej o specjalności radiomonter. Uczęszczał do Technikum Energetycznego – gdzie ukończył naukę na wydziale radiowym. Pierwszą pracę zawodową podjął w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym W Opolu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w roku 1967 przeniósł się do Ligi Obrony Kraju w Opolu, gdzie zajmował stanowisko kierownika radioklubu. W dniu 28 kwietnia 1968 roku zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną PZK w Opolu i uzyskał świadectwo uzdolnienia. 10 kwietnia 1970 roku składa wniosek o uzyskanie licencji kategorii pierwszej. W dniu 1 października 1970 roku uzyskuje zezwolenie kategorii pierwszej oraz upragniony znak SP6EJY. Wcześniej w roku 1969 rozpoczął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju na stanowisku kierownika warsztatu Wydziału Łączności ZW LOK w Opolu. Jego praca zawodowa zawsze była związana ściśle z radiokomunikacją i łącznością profesjonalną. Wielokrotnie jako pracownik warsztatów radiowych ZW LOK uczestniczył w krajowych zawodach łowy na lisa oraz zawodach radio-mechaników. Kilka krotnie był odznaczany resortowymi odznaczeniami nadawanymi przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju. Po rozpadzie struktur LOK w Opolu przeniósł się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ gdzie był członkiem prawie przez 30 lat. Posiadał wielką wiedzę techniczną i praktyczną z  radiotechniki, z którą zawsze dzielił się z młodszymi kolegami w klubie. Wielokrotnie pomagał w przygotowaniu młodych ludzi do egzaminu na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej i drugiej. Często go można było usłyszeć na pasmach amatorskich, głównie na 80 i 40 metrach. Po przejściu na zasłużoną emeryturę udzielał się w pracach na rzecz naszego klubu oraz lokalnego środowiska krótkofalarskiego. Był jednym z uczestników akcji w czasie powodzi w 1997 roku. Zawsze mogliśmy na Niego liczyć. Był sumienny, pracowity i bardzo uczynny wobec kolegów. Miał wiele planów na przyszłość. Ciągle eksperymentował z różnymi antenami oraz z balunami do nich. Budował zwłaszcza proste anteny drutowe, na których niejednokrotnie mieliśmy okazję pracować z polowego (terenowego)  QTH. Cieszył się zawsze z naszych sukcesów sportowych oraz organizacyjnych. Za swoją działalność w klubie oraz na rzecz PZK Opole w roku 1999  na wniosek Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ został odznaczony Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców Nr  522. Odszedł kolejny wspaniały Kolega z naszego grona, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Cześć Jego pamięci.

Koledzy z klubu SP6PAZ