Jesteś teraz tu

Home Znaki Okolicznościowe

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Znaki Okolicznościowe

Znaki okolicznościowe klubu w latach 1969 -2019


SP6PAZ  PRACA  KLUBU  POD  WSZYSTKIMI

ZNAKAMI  OKOLICZNOŚCIOWYMIW  OKRESIE  1969  -  2013 2019ŁĄCZNIE Z QSO ZA CONTESTY
LP DATA PRACY OD -DO ZNAK QSO

1 01.01-30.07.1970
3Z6PAZ 890

2 22.07.1974 - 9.05.1975 SQ6PAZ 10.115

3 01.04-31.11.1980
SR6PAZ 10.025

4 20.05-31.05.1987
SP0ITU 9.633

5 01.09-31.12.1992
3Z25PAZ 11.344

6 03.01-31.05.1995
SP50OP 8.650

7 01.03-30.04 i 01-30.09.2007 HF40PAZ 7.276

8 01-13.04.2008
SP75O 7.706

9 01.05-31.05.2013
HF55O 8.123

10 1-31.01.2016 3Z6DOBRZEN 3.215

11 1.06 - 31.08.2016
HF25HKZ 1.144

12 1990 - 2019 CONTESTY SN6O 37.094

13 Praca z okazji KFPP w Opolu SP0FPP 3.500

14
Różne lata czerwiec SP0PAZ 2.800KFPP w Opolu15 01.01-31.03.2017
HF800O 2.000

16 01-31.07.2017
HF1997OP 1.039

17 01-30-09.2017
SN50PAZ 2.010

18 01.09-31.12.2018
SP100PAZ 2.000
RAZEM QSO = 128.564

Zestawienie nie obejmuje pracy w contestach znaku SP6PAZ lub SP6PAZ/p
Opracował : Krzysztof  SP6DVP Opole 31.12.2019

SP75O

Znak okolicznościowy SP75O został przyznany naszemu klubowi przez SP DX C z okazji 75 Rocznicy Światowych Zawodów SP DX C.
Okres aktywności : od 1 do 13 kwietnia 2008 roku.
Czas dysponowany : 312 godzin
Czas pracy w eterze : 198.5 godziny
Ogólna liczba przeprowadzonych łączności : 7.706
Przeciętna liczba QSO/godzinę : 38.9
Liczba unikalnych QSO : 7.047
Liczba różnych stacji , z którymi przeprowadzono łączność : 5.802
Przeprowadzono łączności z        podmiotami DXCC
Zaliczono w sumie 33 strefy WAZ.
SP75O – uczestniczyła w jubileuszowych zawodach SPDXC 2008 – ogółem przeprowadzono 1.487 obustronnych łączności . Punkty to 2.080 a mnożnik ( kraje DXCC ) 170. Uzyskany wynik w zawodach to
353.600 pkt. Wśród wszystkich stacji okolicznościowych pracujących z tej okazji ( SP75C – SP75N – SP75T – SP75E – SP75S – SN75T – SP0DXC – SP0PZK ) stacja nasza SP75O przeprowadziła największą liczbę przeprowadzonych łączności wynoszącą 7.706 QSO co dało 17.3% w porównaniu z w/w stacjami okolicznościowymi. Operatorami SP75O byli Koledzy : Janusz SP6AUI , Leszek SP6CIK , Krzysztof SP6DVP , Antoni SP6EJY , Ignacy SP6FIK , Andrzej SP6JU , Janek SP6IHE , Jarek SP6OJK . QSL managerem był Kolega Marek SP7DQR . Wszystkie karty QSL przez SP7DQR zostały wysłane do korespondentów. Wszystkich zapraszamy do obejrzenia prezentacji opracowanej przez Leszka SP6CIK , na której przedstawiono bardzo szczegółowo wszystkie statystyki pracy SP75O oraz zdjęcia operatorów. Prezentacja jest na stronie klubu.
Opole maj  2008

Opracował Krzysztof SP6DVP

SP50OP

Praca radiostacji okolicznościowej  SP 50  OP z okazji  zakończenia II Wojny Światowej oraz 50 Rocznicy Powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy.

Okres pracy od 3  stycznia  do  31 maja 1995 .

 

Ogółem przeprowadzono  8 . 650  łączności ze 167 krajami DXCC

oraz  zaliczono wszystkie   40 stref  WAZ .

 

W zawodach  uczestniczono  25  razy

w krajowych                           15  razy

w zagranicznych                     10 razy

 

w zawodach  przeprowadzono  razem        3 . 082  QSO

zwykłe łączności / nie w zawodach /            5 . 568  QSO

RAZEM            QSO                                     8 . 650  QSO

 

Skład operatorski stanowili koledzy:

SP6LK – SP6DVP – SP6CYV – SP6CYX (SP6ZC) – SP6GCU – SP6AOI - SP6CIK – SP6FIK – SP6IHE – SP6TPF – SP6OJK – SP6SNT - SQ6CWP – SP-23022-OP  Mariusz (SP6YG)

 

Sprzęt to urządzenie klubowe  oraz  wypożyczane od

członków  klubu / SP6DVP , SP6TPF ,SP6GCU /

Anteny : W3DZZ , dipole , yagi  14/21/28  produkcji SP3KEY

z Nowej  Soli .

Zestawienie wykonał Krzysztof Bieniewski  SP6DVP

Więcej artykułów…