Jesteś teraz tu

Home Aktyw klubu Silent Key

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Odeszli od nas - Silent Key

Ignacy Mucha SP6FIK - SK

 

IGNACY MUCHA SP6FIK S.K.
W dniu 21 maja 2011 roku w godzinach porannych w wieku 64 lat zmarł nasz Kolega Ś.P Ignacy Mucha – długoletni członek klubu SP6PAZ oraz OT PZK w Opolu. Kolega Ignacy Mucha urodził się we Wrońsku 4 sierpnia 1947 roku. W roku 1954 rozpoczął naukę w szkole podstawowej , którą ukończył w 1961. Po ukończeniu podstawówki przyjechał do Opola , gdzie rozpoczął naukę w szkole Rzemiosł Budowlanych , którą ukończył w czerwcu 1965 roku. Już jako młody chłopak w czasie nauki w Opolu zaczął się interesować  krótkofalarstwem. W związku z tym , że mieszkał w Bursie Szkolnej przy ul. Torowej miał bliski kontakt z klubem LOK SP6KBR , który mieścił się na ulicy Św. Jacka w Opolu. Tam jako młody adept pogłębiał swoją wiedzę techniczną oraz praktyczną . Poznał w tym czasie wielu starszych Kolegów, którzy z wielką pasją działali w klubie SP6KBR . W 1966 roku wstąpił w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu – otrzymał znak nasłuchowy SP6-6132 i rozpoczął intensywną pracę jako nasłuchowiec. Używał do tego celu głównie sprzętu demobilowego jak: odbiornik 10RT oraz RBM -1 . Konstruował też swoje pierwsze konwertery do nasłuchu na pasmach amatorskich. Jesienią 1967 roku zapisał się do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ – działającego w tym czasie przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu na ul. Strzelców Bytomskich 8. Jako uczeń Technikum Budowlanego oraz mieszkaniec Bursy Szkolnej założył tam koło radiotechniczne , gdzie starał się swoim młodszym Kolegom z klas zawodowych i technicznych propagować krótkofalarstwo. Po ukończeniu Technikum Budowlanego od 1 sierpnia 1968 rozpoczął pracę zawodową w Warsztatach Szkolnych jako starszy planista . Następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej . Tam też poznał swoich Kolegów , krótkofalowców oraz oficerów jednostki , którzy również byli krótkofalowcami. Po wojsku dalej kontynuował pracę w Warsztatach Szkolnych , które zmieniły nazwę na Zakład Remontowo Budowlany przy Kuratorium Oświaty w Opolu. Tam przez wiele lat pracował jako nauczyciel zawodu. Posiadał bardzo dużą wiedzę techniczną i praktyczną z radiotechniki. W jego podręcznej bibliotece zawsze znajdowały się najnowsze książki z dziedziny radiotechniki oraz pozycje związane z krótkofalarstwem poradniki , biuletyny , oraz inne czasopisma związane z techniką , radiokomunikacją. W roku 1971 przystąpił do egzaminu na świadectwo uzdolnienienia pierwszej kategorii. W dniu 8 maja 1972 roku przeprowadził swoje pierwsze QSO w paśmie 80-cio metrowym o godzinie 15.30 ze stacją SP1FBY na telegrafii. Rzadko pokazywał się w eterze , większość swojego czasu poświęcał na konstruowaniu swoich układów i konstrukcji. Był kilka razy wybieranym w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu. Przez dwie kadencje pełnił odpowiedzialną funkcję magazyniera sprzętowego . Był też skarbnikiem Oddziału PZK w Opolu. Kilkanaście razy wybierany był również w skład Zarządu klubu SP6PAZ. Bardzo dużo wolnego czasu poświęcił na pracę społeczną w klubie SP6PAZ. Przy różnego rodzajach imprezach organizowanych przez klub pomagał , doradzał i współorganizował pokazy plenerowe. Prawie wszystkie wyprawy klubowe oraz zawody , w których klub brał udział były przez niego obsługiwane. Posiadał duże umiejętności logistyczne i organizacyjne. Często organizował transport ze swojego zakładu pracy, Był wyrozumiałym i uczynnym Kolegą. Zawsze starał się pomagać klubowi oraz jego członkom w różnych sprawach krótkofalarskich i nie tylko. Od roku 2001 zaczął chorować na serce. Przeszedł zawał  i od tego czasu z każdą chwilą jego stan się pogarszał. Miał jeszcze wiele planów na dalszą część swojego życia. Marzył , że po przejściu na zasłużoną emeryturę powróci w swoje rodzinne strony, na wieś  i tam zbuduje   stację contestową z odpowiednimi antenami nadawczymi i odbiorczymi. Chciał , aby klub nasz SP6PAZ miał wreszcie z prawdziwego zdarzenia odpowiednie miejsce do pracy w zawodach światowych. W związku z tym , że był nauczycielem zawodu przeszedł na wcześniejszą emeryturę . Przez całe swoje uczniowskie i dorosłe życie był związany z Opolem oraz z Bursą Szkolną przy ul. Torowej. Jeszcze dwa dni wcześniej przed swoją śmiercią - uczestniczył z Kolegami z Opola w corocznym spotkaniu krótkofalowców w Kościerzycach koło Brzegu. Od 1 maja 2011 był już na swojej upragnionej emeryturze – niestety nie doczekał pierwszej wypłaty , którą miał otrzymać z końcem maja 2011. Za swoje zasługi dla PZK Opole oraz klubu SP6PAZ został odznaczony w roku 1992 Honorową Odznaką PZK nr. 321. Jego zwłoki znaleziono rano , tego makabrycznego odkrycia dokonał  jego bardzo dobry Kolega - Eugeniusz Klonowski SP6DIL w jego pokoju  – niestety już nie żył. Pogrzeb i msza święta za Jego duszę odbył się w dniu 27 maja 2011 w piątek o godzinie 15.00 w miejscowym Kościele Parafialnym w miejscowości Brzyków  powiat Łask  . Spoczął obok swoich rodziców. W pogrzebie obok rodziny uczestniczyli również Koledzy : prezes PZK OT11 Leszek Przybylak SP6CIK , Krzysztof Bieniewski SP6DVP , Jan Siedlaczek SP6DMJ , Irena Siedlaczek SP6OUY , Klonowski Eugeniusz SP6DIL , Edward Plisiuk SP6LUY z Nysy , Ryszard Drytkiewicz  SP6OUQ z Nysy ,

Galeria zdjęć Ignaca SP6FIK
Opole dnia 28 maja 2011
Cześć Jego pamięci


Opracował Krzysztof SP6DVP

Krzysztof Podkówka SP6FJG - SK

2011

W dniu 5 stycznia 2011 roku środowisko Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ pogrążyło się w żałobie. W dniu tym po ciężkiej chorobie zmarł nasz nieodżałowany Kolega Ś.P. Krzysztof PODKÓWKA SP6FJG . Swoje pierwsze kroki stawiał w klubie SP6PAZ. Do krótkofalarstwa namówił go jego serdeczny kolega Józef SP6HEK – obecnie DF2KK. Obaj mieszkali w Opolu – Nowa Wieś Królewska i chodzili do jednej klasy szkoły podstawowej. W lokalnej prasie ukazała się informacja o naborze na kurs krótkofalarski organizowanym przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu był to koniec 1969 roku. Jego pierwszym nauczycielem telegrafii był były członek naszego klubu Jerzy Płoszaj ex: SP6EEK. Oprócz radiotechniki Krzysztofa pasjonowała praca na telegrafii. Bardzo szybko opanował tajniki pracy tą emisją, stając się utalentowanym krótkofalowcem młodego pokolenia. Z dniem 1 listopada 1970 roku zostaje przyjęty w szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców i otrzymał swój znak nasłuchowy SP6-6246. Po zdaniu egzaminu na pierwszą kategorię Krzysztof bardzo często wraz ze swoim Kolegą Józefem SP6HEK wyjeżdża na zgrupowania i zawody telegrafistów. Jako junior często reprezentował barwy LOK Opole w różnego rodzaju zawodach telegrafistów oraz wieloboju łączności, (był wypożyczany z ZOW PZK Opole do reprezentowania LOK Opole) Pierwsze zezwolenie kategorii pierwszej i znak SP6FJG otrzymał 16 czerwca 1972 roku. Jeszcze jako nasłuchowiec czynnie pracował na pasmach amatorskich z pod znaku SP6PAZ, głównie na telegrafii. Jego pasją była praca w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Razem ze wspomnianym Józefem SP6HEK stanowili tandem telegrafistów klubu, przyczyniając się w głównej mierze do osiągnięć sportowych klubu SP6PAZ i zdobycia wiele trofeów. Mimo uczęszczania do liceum a później na Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu zawsze znajdował czas na pracę w zawodach oraz społeczne udzielanie się w klubie i na rzecz ZOW PZK w Opolu . Jego pasją była również praca konstruktorska – budował elektroniczne klucze telegraficzne, urządzenia nadawcze, wzmacniacze mocy oraz anteny. Interesował się elektroniką, odbiorem dalekich stacji telewizyjnych oraz odbiorem telewizyjnych stacji satelitarnych. Był pierwszym na naszym terenie wykonawcą kierunkowej anteny qubical quad na 14/21 Mhz, oraz samodzielnie wykonał antenę do odbioru TV satelitarnej. Oprócz pracy w klubie był aktywny pod swoim znakiem SP6FJG w eterze, oraz pod znakiem okolicznościowym SR6FJG w 1980 roku, przyznanym mu za aktywną pracę na rzecz klubu oraz PZK. Piastował kilka funkcji w zarządzie klubu – był skarbnikiem, v-ce prezesem do spraw technicznych oraz sportowych. Koleżeński, uczynny zawsze uśmiechnięty – pomimo młodego wieku posiadał bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną z techniki i radiokomunikacji. Po ukończeniu studiów na WSI Wydział Elektryczny Opolu był nadal aktywnym członkiem klubu . Rozpoczął pracę zawodową i poświęcił się rodzinie. Praktycznie jego aktywność w klubie trwała od 1969 do 1993 .

Mimo ciężkich doświadczeń losu, śmierci (w krótkim czasie) matki, ojca i starszej siostry, planował powrócić do swojego ukochanego hobby. Niestety i Jego przedwczesna śmierć pokrzyżowała mu ambitne plany. Został pochowany w dniu 11 stycznia 2011 roku na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu. Pozostawił pogrążoną w wielkim smutku żonę Ewę, synów Piotra i Andrzeja oraz siostrę Joannę.

W ostatniej drodze na miejsce pochówku towarzyszyli mu oprócz rodziny, krewnych i znajomych – również osiemnastoosobowa grupa jego kolegów krótkofalowców z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Rodzinie Ś.P. Krzysztofa składamy szczere wyrazy współczucia .

 

Koledzy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola.

Retrospekcja w obiektywie - Krzysztof jakiego go pamiętamy

Henryk Żółtański SP6ALA - SK

WSPOMNIENIE O KOLEDZE HENRYKU  ŻÓŁTANSKIM  ex: SP6ALA  1937-2012

 

Urodził się 29 września 1937 roku we Lwowie . W 1943 rozpoczął naukę w szkole powszechnej . Do Opola wraz z rodzicami przyjechał w 1946 gdzie kontynuował  naukę . W 1951 roku ukończył Szkołę Ogólnokształcącą nr 3 . W tym też roku wstąpił na wydział elektryczny Technikum Przemysłu Cementowego w Opolu. Technikum kończy w roku 1955 uzyskując dyplom technika – elektryka. W miesiącu grudniu 1955 rozpoczął pracę w Obwodowym Urzędzie Miar w Opolu . Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1958-1959. Kolega Henryk Żółtański był jednym z pierwszych członków Opolskiego Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza – do organizacji wstąpił w roku 1952 i otrzymał znak nasłuchowy  SP6 – 523 przeprowadzając pod tym znakiem wiele tysięcy nasłuchów na pasmach amatorskich – głównie na telegrafii. Posiadał duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z radiotechniki . Wiele razy prowadził kursy krótkofalarskie w LPŻ w Opolu oraz województwie. 30 października 1960 roku zdaje egzamin na świadectwo uzdolnienia . 30 maja 1961 uzyskuje zezwolenie nr. 739 wydane przez Ministerstwo Łączności na posiadanie i użytkowanie amatorskiej radiostacji indywidualnej i rozpoczyna pracę pod własnym znakiem  SP6ALA . Jego ulubioną emisją była telegrafia .

W latach 1961 – 1966 czynnie pracuje na pasmach amatorskich przeprowadzając wiele dalekich i ciekawych łączności . Oprócz krótkofalarstwa był pasjonatem fotografii – często swój wolny czas poświęcał temu drugiemu hobby . W latach 60-tych przez jedną kadencję był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu.

 

We wczesnych latach 70-tych rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Opolu . Podczas pracy w/w instytucji ukończył  zaoczne studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Pomimo nawału pracy w IO PIR ( PAR itp. ) zawsze interesował się krótkofalarstwem oraz problemami związanymi z tym hobby . Często był uczestnikiem wielu Zjazdów Krótkofalarskich w  Opolu. Za wybitne zasługi na opolskiego środowiska krótkofalarskiego został uhonorowany ( na wniosek klubu SP6PAZ i  Oddziału PZK w Opolu ) Odznaką Honorową PZK nr 237 . Swoją pracę zawodową zakończył na stanowisku dyrektora Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Opolu  przechodząc  na zasłużoną emeryturę .

 

Został pochowany w dniu 5 maja 2012 roku na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś.

W ostatniej drodze na miejsce pochówku towarzyszyli mu oprócz rodziny , krewnych i znajomych spora grupa opolskich krótkofalowców wraz z władzami Oddziału Terenowego PZK w Opolu oraz Kolegami z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Rodzinie Ś.P Henryka składamy szczere wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci .

 

Opole  6 maja 2012

Krzysztof  Bieniewski   SP6DVP – 3Z6V

Andrzej Dybowski SP6AOI - SK

WSPOMNIENIE   O   ANDRZEJU    DYBOWSKIM    SP6AOI    1935 – 2004

 

Środowisko krótkofalowców województwa opolskiego poniosło ogromną stratę. 24 stycznia 2004 roku zmarł po krótkiej chorobie Kolega  Andrzej DYBOWSKI  SP6AOI, czołowa postać Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Urodził się w Nowym Sączu 23 września 1935 roku .Od 1950 roku na stałe zamieszkał w Opolu. Krótkofalarstwem zainteresował się we wczesnych latach młodzieńczych. W marcu 1964 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców i został członkiem Klubu ,,OSKAR’’ działającego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Od samego początku rozpoczyna aktywną pracę pod znakiem nasłuchowym  SP6-6082 . 8 listopada 1964 roku pomyślnie zdaje egzamin przed Komisją na świadectwo uzdolnienia. Dwa dni po egzaminie składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie licencji kategorii pierwszej , na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Do chwili otrzymania stosownego zezwolenia aktywnie pracuje jako nasłuchowiec , przeprowadza kilka tysięcy nasłuchów. Bardzo aktywnie udziela się społecznie w klubie oraz PZK . 28 maja 1965 roku otrzymuje upragnioną licencję krótkofalarską o numerze 1002/65 wraz ze znakiem SP6AOI. Pierwsze urządzenie zbudował samodzielnie na lampach o mocy 20 watów jako odbiorników używał sprzętu wycofywanego z wojska – RBM-1 – 10RT - A7B itp. W tym też okresie rozpoczyna pracę w Opolskie Komendzie Chorągwi  ZHP . Często uczestniczy w obozach ZHP na , których prowadzi kursy krótkofalarskie. W ramach obozów harcerskich wiele czasu poświęca też pływaniu po akwenach w kraju i na Bałtyku. Żeglarstwo było jego drugą wielką pasją życiową. Z chwilą powołania Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy Wojewódzkim Domu Kultury ( wrzesień 1967 ) zostaje jego pierwszoplanową postacią. Przez wiele kadencji pełni obowiązki prezesa klubu. Jego wielkim przedsięwzięciem na początku działalności było zorganizowanie podczas V Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w czerwcu 1967 roku wielkiej kilkudniowej wystawy plenerowej poświęconej 10-leciu działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Po kilku latach pracy w KCh  Związku Harcerstwa Polskiego przenosi się do Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu , gdzie obejmuje funkcję głównego księgowego. Przy współpracy redaktorów Radia Opole współorganizuje programy radiowe poświęcone opolskiemu środowisku krótkofalowców. Jego trzecią pasją życiową była turystyka. Często od lat w miesiącach letnich (wakacyjnych) wraz ze swoją rodziną przejeżdżał setki kilometrów, odwiedzając ciekawe miejsca . Przy okazji tych wędrówek po kraju poznawał wielu krótkofalowców , z którymi wcześniej wielokrotnie rozmawiał w eterze. Na turystyczne eskapady zawsze zabierał do swojego busa radiostację wraz z antenami , aby w wolnych chwilach porozmawiać z kolegami krótkofalowcami w kraju oraz z zagranicy. Andrzej był jednym z najbardziej doświadczonych krótkofalowców w naszym województwie. Przez cały okres bogatej przygody z krótkofalarstwem starał się iść z postępem czasu i techniki. Często budował swoje kolejne urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz eksperymentował z antenami. Swoimi nowinkami technicznymi I obserwacjami zawsze dzielił się z Kolegami w klubie SP6PAZ i siedzibie ,

Zarządu PZK w Opolu. Za wybitne zasługi dla Związku i klubu SP6PAZ w 1987 roku  otrzymał Honorową Odznaką Polskiego Związku Krótkofalowców (nr odznaki 210). Jego nagła śmierć była dla rodziny oraz naszego środowiska wielkim i tragicznym zaskoczeniem. Straciliśmy wspaniałego Kolegę, prawego , uczciwego człowieka i wielkiego społecznika . Miał wiele planów na przyszłość . Chciał rozbudowywać klubową bazę contestową SN6O, modernizować anteny itp. Lecz śmierć zabrało Go nagle . Zostawił pogrążoną w wielkim smutku i rozpaczy swoją mamę , żonę Danutę , córkę Agnieszkę z wnuczką i mężem , oraz rodzeństwo.

Pochowany został 29 stycznia 2004 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwieś w rodzinnym grobowcu. W ostatniej drodze oprócz rodziny , znajomych , przyjaciół towarzyszyli Ś.P Andrzejowi Koledzy krótkofalowcy z Opola i okolic, przedstawiciel ZG PZK w osobie Janka  SP2B, z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Opolu oraz liczne grono Kolegów z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola.

Odszedł człowiek , który chciał jeszcze wiele zrobić dla naszej organizacji i środowiska klubowego . Twój głos Andrzeju zamilkł w eterze na zawsze , lecz pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach.

Cześć Jego pamięci.

Opole  1  luty  2004

Krzysztof  Bieniewski  SP6DVP

z  klubu  SP6PAZ  z  Opola