Jesteś teraz tu

Home Informacje Podsumowanie akcji SO100PS

Szukaj na stronie

Nasz kanał

Podsumowanie akcji SO100PS

Podsumowanie pracy w eterze okolicznościowej radiostacji o znaku wywoławczym SO100PS
Z okazji 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego krótkofalowcy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O w dniach od 1-31 maja 2021 roku przeprowadzili akcję dyplomową pod okolicznościowym znakiem SO100PS. Akcja ta miała na celu przybliżenie zarysu historycznego oraz samej genezy wybuchu III Powstania Śląskiego, które miało miejsce w maju i czerwcu 1921 roku. Był to również z naszej strony hołd oddany ludziom, którzy przelewali swoją krew za powrót ziem Górnego Śląska do Macierzy. W związku z tym, że tereny III Powstania Śląskiego obejmowały obecne miejscowości należące do naszego województwa opolskiego chcieliśmy jako społeczność krótkofalarska z klubu SP6PAZ-SN6O z Opola również włączyć się w te jubileuszowe obchody.
W tym celu grupa ośmiu operatorów z naszego klubu, oraz zaproszeni operatorzy z naszego województwa od stycznia 2021 rozpoczęła przygotowania do tego przedsięwzięcia. Główne przygotowania polegały na opracowaniu prostego i zrozumiałego regulaminu i rozreklamowanie naszej akcji na łamach magazynów krótkofalarskich w kraju i zagranicy. Opracowano ten regulamin w różnych językach, co w efekcie przyniosło ogromne zainteresowanie na wszystkich kontynentach. Wcześniej został  opracowany wzór dyplomu okolicznościowego przez zawodowego grafika panią Joannę Bonder-Jenczmionka – prywatnie siostrzenicę jednego z operatorów Kolegi Bogdana SP6LUV z Leśnicy. Dużą pomoc otrzymaliśmy po wcześniejszym nawiązaniu kontaktów z panią dr Katarzyną Szawan, zastępcą kierownika ds. merytorycznych Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny oraz panią Joanną Ojdana zastępcą dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego.
Na stronie internetowej , pod adresem http://sp6paz.pl/SO100PS/ została utworzona witryna poświęcona wyłącznie naszej akcji dyplomowej w języku polskim i angielskim. Prace te od samego początku do chwili obecnej prowadzi kolega Sławomir Domarus SP6ZC jeden z ośmiu operatorów stacji okolicznościowej a zarazem twórca i administrator strony internetowej Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola. Należy też wspomnieć o Kolegach z zagranicy, którzy przetłumaczyli nasz regulamin i rozpowszechnili go na swoim terenie zamieszkania. Ryszard K1CC z Vernon - USA, Kazimierz PY5ZHP z Curitiba - Brazylia, Ryszard SP9DTI z Krakowa, który znający biegle język węgierski przetłumaczył regulamin dla potrzeb centralnego Związku MRASZ. Roman US5WDX z Ukrainy przetłumaczył na język ukraiński oraz rosyjski.
Nadszedł dzień 1 maja parę minut po północy w tzw. logu stacyjnym zostają zapisane pierwsze połączenia na falach krótkich. Dyżury operatorów zostały wcześniej ustalone co pozwoliło na płynną pracę w eterze na różnych pasma amatorskich jak i też na różnych emisjach. Już po kilkunastu godzinach pracy zorientowaliśmy się, że akcja nasza cieszy się dużą popularnością wśród krótkofalowców w kraju jak i też na świecie. Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania. Początkowy plan zakładał przeprowadzenie 8 tysięcy połączeń. Wychodziło to z prostego rachunku ośmiu operatorów zrobi, uśredniając po 1.000  łączności i akcję zakończymy. Stało się jednak inaczej , a duże zainteresowanie programem dyplomowym podwoiło planowaną ilość QSO. O skali powodzenia niech świadczą końcowe liczby odwiedzin naszej strony internetowej na QRZ.COM ponad 37.711 tysiąca co za okres jednego miesiąca jest wyczynem niebywałym i świadczyło o rzeczywistym zainteresowaniu naszą akcją. W okresie naszej aktywności kolega Janek SP6IHE obstawił zawody "Alessandro Volta RTTY DX Contest" uzyskując ponad 300 QSO tą emisją.
Każdy nasz korespondent krajowy czy z zagraniczny, jeśli spełnił kryteria regulaminu mógł pobrać dla siebie okolicznościowy dyplom uczestnictwa ze strony LogSP. Otrzymywaliśmy również wiele e_maili wychwalających nas za tak dobrze zorganizowaną radiową imprezę krótkofalarską. Wielu naszych korespondentów zagranicznych to Polacy, którzy z różnych przyczyn wyemigrowali do różnych krajów na obu półkulach. Przykładem niech będzie ksiądz Kazimierz Długosz PY5ZHP, który od wielu lat przebywa jako duszpasterz w miejscowości Curitiba w Brazylii , jest też wieloletnim i doświadczonym krótkofalowcem. To właśnie dzięki niemu regulamin naszej akcji został przetłumaczony i rozpropagowany na kontynencie Południowej Ameryki. Dzięki temu mogliśmy w dzienniku stacji SO100PS zaliczyć wiele stacji z Brazylii i innych krajów tego kontynentu. Drugim takim krótkofalowcem z polskimi korzeniami to Ryszard Assarabowski K1CC z miejscowości Vernon w stanie Connecticut. Ryszard przetłumaczył nasz regulamin i rozpowszechnił na kontynencie Ameryki Północnej i Canady jak i też w centralnych biuletynach amerykańskich krótkofalowców.
Akcja reklamowa i bardzo prosty regulamin przyczynił się do powodzenia całej naszej akcji. Ogółem przeprowadziliśmy 16.796 obustronnych połączeń radiowych z krótkofalowcami z kraju oraz z zagranicy. Unikalnych znaków korespondentów - niepowtarzalne znaki było 11.566. Ogółem przeprowadzono łączności z 144  krajami świata. Dla zobrazowania, liczba łączności z wybranymi krajami:
Kontynent Ameryka Północna i Środkowa, Południowa: Alaska 4, Canada 86, USA 947, Meksyk 5, Cuba 15, Republika Dominikany 9, Costa Rica 10, Panama 16, Wenezuela 11, Columbia 3, Ecuador 12,  Wenezuela 11, Brazylia 67, Paraguy 3, Uruguay 5, Chile 13, Peru 2, Argentyna 19, Bolivia 1, Suriman 2.  
Kontynenty: Europa oraz Azja - Islandia 9, Irlandia 73, Szkocja 157, Anglia 1372, Holandia 538, Francja 768,  Hiszpania 548, Portugalia 76, Włochy 1403, Niemcy 1784, Szwajcaria 169, Bośnia Hercegowina 60, Grecja 197, Serbia 136, Rumunia 315, Croatia 136, Węgry 165, Czechy 121, Polska 1270, Turcja 80, Słowenia 129, Ukraina 844, Białoruś 111, Łotwa 78, Litwa 81, Estonia 70, Finlandia 187, Szwecja 187, Norwegia 152, Roska część Europejska 1707, Rosja część Azjatycka 211, Uzbekistan 5, Japonia 319, Korea Południowa 7 , Chiny 19 , Indie 4 , Tajlandia 3 , Indonezja 32 , Australia 13 , Nowa Zelandia 6 ,
Kontynent Afryka: Arabia Saudyjska 8, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8, Algieria 6, Marocco 12, Kenia 2, Zambia 2, Bostwana 2, Południowa Afryka 4, Gabon 1, Ghana 1,
Były też perełki takie jak: Vietnam 1, Filipiny 1, Sri Lanka 1, Namibia 1.
Należy tu również wspomnieć o dużej i odpowiedzialnej roli Andrzeja Bojana SP8AB, który jako główny administrator platformy LogSP czuwał i pracował nad jej aktualizacją. Menagerem dyplomu ze strony naszego klubu został jeden z operatorów, Bogusław Słoniewski SQ6NDC. Był on  odpowiedzialny za przesyłanie zapisów dziennika łączności na LogSP oraz pilnowania, przyjmowania zgłoszeń od nasłuchowców z kraju i zagranicy. Krzysztof SP6DVP prowadził aktualizację zapisów łączności na portalu Club Log.
Do chwili obecnej naszym głównym sponsorem był lokalny OT-11 PZK Opole, który zrefundował nam 8 sztuk okolicznościowych koszulek dla całej 8-mio osobowej grupy operatorów i pokrył koszty druku okolicznościowych kart QSL.
Dużą pomoc medialną otrzymaliśmy ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców, który to już od miesiąca marca, sukcesywnie reklamował naszą międzynarodową akcję dyplomową na łamach radiowych komunikatów oraz wydawanych w formie biuletynu pisanego co tydzień.
Otrzymaliśmy pomoc ze strony Redakcji miesięcznika Świat Radio, gdzie była reklamowana nasza akcja dyplomowa jak i na łamach wkładki ,,Krótkofalowca Polskiego’’
Kolega Andrzej Puchalak SP6RTX, jeden z naszych operatorów, ufundował 20 sztuk okolicznościowych kubków wykonanych z tej okazji i rozlosowanych wśród uczestników krajowych i zagranicznych.
13 sztuk desek z wygrawerowanym dyplomem i znakiem zdobywcy zrefundował w całości Polski Związek Krótkofalowców. W grupie stacji krajowych przyznano deski od 1-5 miejsca natomiast w grupie stacji zagranicznych deski przyznano od 1-8 miejsca.


Oto wykaz nagrodzonych:
Deski – stacje krajowe:
1/   SP6CC - Andrzej Galgon z Opola (26 pkt.)
2/   SP9YFF-  Silesian Radioamateur Grup z Wojkowic (24 pkt.)
3/   SQ7FBP – Mariusz Wilk  z Busko Zdroju (8 pkt.)
4/   SP7KGO – Terenowy Klub PZK z Busko Zdroju (8 pkt.)
5/   SP9KR -  Andrzej Pfeiffer z Nieporazu (8 pkt.)

 


Deski – stacje zagraniczne
1/   5P1B – Kim Schmid Wind z Danii   (16 pkt.)
2/   PA4T – Tjerry Hoonakker z Holandii   (16 pkt.)    
3/   IK1AAS – Bruno Giraudo z Włoch   (10 pkt.)
4/   YO9HP – Alex Panoiu z Rumunii   (10 pkt.)
5/   EA3NP – Juan Cristobal Encinas Hidallgo z Hiszpanii (10 pkt.)
6/  YO4NF – Silviu Moldovan z Rumunii   ( 10 pkt.)  
7/  EA3PT – Jordi Casali Porter z Hiszpanii   (10 pkt.)
8/  TA2DE – Demir Inox Erol z Turcji   (10 pkt.)

 

 

Deskami zostali również uhonorowani :
1/ Grafik – za opracowanie dyplomu - Joanna Bonder-Jenczmionka
2/ Informatyk – administrator systemu LogSP – Andrzej Bojan SP8AB
Dyplomy w podziękowaniu za współpracę otrzymali również:
1/   Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
2/  Zastępca Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego- Pani  Joanna Ojdana
3/  Zastępca kierownika ds. merytorycznych Muzeum Czynu Powstańczego- Pani dr Katarzyna Szawan

 

Dyplomy podziękowania:

 

 

 

Nagrody niespodzianki – okolicznościowe kubki – fundator Andrzej Puchalak SP6RTX ( członek klubu SP6PAZ ) otrzymały osoby:

 

1/  Pani Joanna Ojdana – zastępca dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
2/  Pani dr Katarzyna Szawan – zastępca kierownika ds. merytorycznych Muzeum Czynu
Powstańczego w Górze św. Anny.
W/w Panie otrzymały również pamiątkowe proporczyki Polskiego Związku Krótkofalowców przekazane nam przez sekretarza PZK Kolegę Piotra Skrzypczaka SP2JMR z Bydgoszczy.
3/  Operatorzy stacji SO100PS- SP6ZC-SP6DVP-SP6GCU-SP6IHE-SP6LUV-SP6RTX-SP6OJK-SQ6NDC.  
4/  SP9YFF-  Silesian Radioamateur Grup z Wojkowic
5/  SQ7FBP – Mariusz Wilk z Buska-Zdrój
6/  SP7KGO – Terenowy Klub PZK z Buska-Zdrój  
7/  SP9KR – Andrzej Pfeiffer z Nieporaza (Woj. Małopolskie)
8/  SP9UPH – Bogdan Gałeja z Zabrza
9/  SP2EWQ – Aleksander Otulak z Jeżewa (Woj. Kujawsko-Pomorskie)
10/  SP9CTW – Alfred Jabłoński z Ogrodzona (Woj. Śląskie)
11/  PY5ZHP – Kazimierz Długosz z Curitiba Brazylia
Przy okazji pragniemy podziękować Panu Pawłowi Rulewskiemu z firmy Columbex z Opola za mistrzowskie przeniesienie wzoru dyplomu na płytę deski i wierne jej skopiowanie na płytę.
Dziękujemy również koledze Radosławowi SP5ADX za opracowanie wzoru karty oraz druk kart QSL na znak SO100PS.
Do wiadomości :
Zarząd Główny  Polskiego Związku Krótkofalowców
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
Urząd Marszałkowski w Opolu
Oddział Terenowy  Polskiego Związku Krótkofalowców w Opole
Redakcja miesięcznika Świat Radio w Warszawie

 

Mała galeria:

 

 

W dniu 25 sierpnia br. Trzej operatorzy w osobach: Andrzej SP6RTX, Bogdan SP6LUV oraz piszący tą informację udali się do Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. Głównym celem było zwiedzenie ekspozycji w tym Muzeum związanych z historią oraz genezą wybuchu trzech Powstań Śląskich w latach 1919-1920-1921. Przy okazji pobytu w Muzeum przekazaliśmy pracownikom tegoż Muzeum kilka pamiątek związanych z naszą akcją dyplomową przeprowadzoną w miesiącu maju 2021- dyplomy, karty QSL, kubki okolicznościowe oraz proporczyki PZK. Pobyt nasz został udokumentowany zdjęciami wykonanymi przez Bogdana SP6LUV oraz Andrzeja SP6RTX.

 

 

Opracowali : Sławomir Domarus  SP6ZC , Krzysztof Bieniewski  SP6DVP
Opole 01 sierpnia 2021